Chimay

Bia Chimay là một trong 11 loại bia Trappist (bia thầy tu) được sản xuất trên toàn thế giới. Bia Chimay được sản xuất tại Scourmont, một tu viện ở thành phố Chimay, Hainaut, Bỉ. Có 4 loại bia phong cách ale chính được sản xuất ở đây: Chimay Blue (Chimay xanh), Chimay Red (Chimay đỏ), Chimay Blanche (Chimay trắng)Chimay Gold (Chimay vàng). Ngoài ra còn có một loại bia không cồn (Bia chay) dành riêng cho thầy tu. Tu viện Scourmont còn nổi tiếng thế giới với phô mai Chimay và các sản phẩm làm từ sữa.

Brands: