Kronenbourg 1664

Kronenbourg 1664 là loại bia Pháp được bán ra nhiều nhất trên khắp thế giới. Nó còn là loại bia dẫn đầu thị trường cho các loại bia cao cấp. Tên bia được đặt theo năm mà gia đình Hatt, người sáng lập hãng bia Kronenbourg, lần đầu tiên bắt đầu sản xuất bia thương mại. Kronenbourg 1664 là thương hiệu bia lâu đời thứ năm trên thế giới còn tồn tại đến ngày nay.

Brands: