-29%

Set quà tặng

GIỎ QUÀ TẶNG 02

2,700,000

Thực phẩm nhập khẩu

Elpozo Chorizo Fort Sarta

Thực phẩm nhập khẩu

Elpozo Sachichon Original

Thực phẩm nhập khẩu

Elpozo Fuetec I’berico

Thực phẩm nhập khẩu

Elpozo Fuetec Original

Thực phẩm nhập khẩu

Elpozo Bacon

599,000

Thực phẩm nhập khẩu

Elpozo Chorizo Original

629,000

Thực phẩm nhập khẩu

Elpozo Tapas Jamon

709,000

Thực phẩm nhập khẩu

Elpozo Tapas Tổng Hợp

699,000

Thực phẩm nhập khẩu

Fomai Emmental

599,000

Thực phẩm nhập khẩu

Fomai La Brie

600,000

Thực phẩm nhập khẩu

Fomai Gouda

540,000

Rượu Vang

No 12

Rượu Vang

No 18

Brands: